הסמכות

כתב הסמכה לניהול מוסך
מוסך מורשה הינו
תעודת מוסך מצטיין
יועץ שירות מוסמך איווקו