הסמכות

תעודת מוסך מורשה למשאיות IVECO
כתב הסמכה לניהול מוסך
תעודת השתתפות בתוכנית הינו
כתב הסמכה
תעודת מוסך מצטיין
יועץ שירות מוסמך איווקו
דילוג לתוכן